Hitoyoshi_Sushi.png
Hitoyoshi Yoshi Sushi , #01-76A